Iga üks meist loob oma isikliku loo. Vanemate lood on sisendiks ja inspiratsiooniks oma järglaste lugudele,

kes omakorda annavad suuna oma järglastele ...

Kuidas aga olla selles hetkes, täna siin, oma loo loomisel teadlik kapten ning mitte jätta oma laeva tormituulte räsida ning päikese pureda?

Käesolevalt lehelt leiad mitmekesiseid võimalusi oma teadlikkuse tõstmiseks ning ressursside avardamiseks:

-    suhetes me sünnime, kasvame, saame haiget ja terveneme ... PERETERAAPIA kui ressursside teadlik kasutamine

-    laev ei upu, kui tema ümber on tormine meri vaid siis, kui see vesi laevas möllab ... TEADVELOLEK kui seesmise tasakaalu ankur

-    inimesed ei sünni viiul käes ega balletisussid jalas, nii ei sünni me ka lihvitud enesejuhtimsoskustega ja sujuvate suhtlusoskustega ... ENESEKOHASTE JA SOTSIAALSETE OSKUSTE ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE kui tasakaalustatud ning toetavate suhete alus

Lii Kaudne.jpg

Lii Kaudne
pereterapeut & koolitaja

Mul on rõõm teha tööd, mis mu silmad särama lööb ning mind inimesena inspireerib. Olen pereterapeut ning teadveloleku ja enesejuhtimisoskuste koolitaja. Üle kümne aasta olen töötanud laste ja noortega ning nende peredega, ning viimased viis aastat laiendanud oma tööalaseks sihtgrupiks ka täiskasvanud. Inimeseks olemise ja teistega suhestumise oskused on universaalselt vajalikud läbi elukaare. Minu sees elab mänguline ja loov hing, mis innustab ja inspireerib... Olen loonud praktilisi töövahendeid ja koostanud metoodilisi juhendeid ning õppeprogramme nii lasteaialastele, kooliõpilastele kui ka peredele.

 

Tartu Ülikooli kasvatusteaduste magistriõpe on andnud hea teoreetilise baasi. Lisaks  olen ennast põhjalikult täiendanud teadveloleku, loovteraapiate ning sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste erinevate metoodikate valdkonnas, ühtlasi läbinud pereterapeudi väljaõppe.

 

Olen abielus ja minu peres kasvab kaks imelist õpetajat – 10-aastane tütar ja 11-aastane poeg. Tütreks, abikaasaks ja emaks olemine on andnud mulle kogemuse, et suhetes kasvame läbi elukaare.

 

Igapäevaselt olen kantud mõttest – ei ole olemas probleeme, millel puuduvad lahendused, lihtsalt lahendusega ei ole veel tegeletud või ei ole veel sobiva lahenduseni jõutud.

 

Pereteraapia

Inimestena oleme loodud suhete süsteemi – suhetest sünnime, suhetes saame haiget ja suhetes ka terveneme. Nagu hammasratastega kellal täidab iga hammasratas oma ülesannet ja on oma liikumises seotud teiste hammasratastega, on ka peresuhetes vastastikune mõju ilmne. Perekond on väikene süsteem, kus iga liikme tegemine või tegemata jätmine mõjutab teisi süsteemi liikmeid, muutus ühes pereliikmes toob kaasa muutuse kogu süsteemis aga ka vastupidi muutus süsteemis mõjutab üksikisikut.  Mittesuhestumine perekonnas ei ole võimalik – puuduv hammasratas jätab augu ning selle augu kompenseerimiseks hakkavad teised lülid moonduma. Isegi kui selline pingutus on pikas perspektiivis liigselt väsitav ning koormav, on süsteemil omane hoida olemasolevat rütmi, sest see on tuttav ja tuttav, see on oma kummalisel viisil turvaline. Selliselt võib juhtuda, et heade kavatsuste nimel tehtavad pingutused siiski soovitud tulemusi ei anna.

Lii kodukas - Eesi Raa 006.jpg

Koolitused

Lapse enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste õppimise protsess on teekond, milles ühtviisi õppijaks on nii täiskasvanu ise kui ka laps/lapsed. Ei ole olemas kõigile sobilikke nippe, mis raskused teelt pühiks. Seega on esmalt oluline täiskasvanul protsessi juhina hinnata enda valmisolekut (nt teadvustada oma ootused ja hinnata oma valmisolekut ise muutuseid teha, loomulikku õppeprotsessi aktsepteerida ja toetada ning süsteemselt ja järjepidevalt tegutseda) sellel arenguteel liikuda. Mõtiskleda tasub järgnevat:

Kas täiskasvanu viljeleb edenemismõtteviisi ehk arenguuskumust? Kas täiskasvanu lähtub oma tegevuses teadmisest, et enesekohased ja sotsiaalsed oskused on õpitavad ja treenitavad ning mõistab oma teadvustatud rolli selles protsessis ning vajadusel kaasab erinevaid eksperte, et lapse/laste arengut toetavaid tingimusi luua. Kas täiskasvanu teadvustab, et uute enesejuhtimise ja/või suhtlusviiside edukale rakendamisele võib eelneda kümneid ja kümneid poolikuid või ebaõnnestunud katseid.

Kas täiskasvanu teab, et uue oskuse õppimine on justkui ladinakeele või klaverimängu õppimine ja tähendab uute neuronite ühenduste tekkimist ajus? Lähtudes õppimise astmetest algab muutus teadvustamisest, et keerukate suhteolukordade taga on mingi konkreetse oskuse puudumine ning alles siis saab hakata toimuma selle oskuse teadlik treenimine ja harjutamine - turvalises ja pingevabas olukorras ning seejärel alles pingelisemas situatsioonis. Täiskasvanu roll sellel teekonnal on olla toetav ja innustav treener.

„Pereteraapia avardas meie pere vaateid hoopis uues suunas ja see oli väga vajalik, et uusi toimivaid lahendusi leida.“ 

Kooskasvav pere

„Õppimine peaks lõbus olema ja seda see kindlasti koos Mina-isega ka on.“

9-aastane särasilm

„Tunnen ennast kaardid aitasid mul kiiresti kontakti luua ja väga sügavate teemadeni jõuda.“

27-aastane tugispetsialist

„Ma olen Vaikuseminuti noortekursusel OMA nii palju enda kohta teada saanud ja olulisi nippe oma emotsioonidega toimetulekuks ja isegi oma mõtlemist olen muutnud.“

16-aastane endasse vaataja

„Mulle meeldis OMA kursuse juures see, et sellel kursusel toodi välja mingeid asju, mida tavaelus tähelegi ei pane ja see, et on võimalus ka ise kodus olles harjutustega äpis jätkata ja see, et harjutusi on palju ja pea iga asja jaoks. Ma tahaksin lihtsalt teistele noortele seda programmi soovitada, neile, kes soovivad endaga tegeleda.“

14-aastane arenguteel olija

Lii koolitustel käimine on justkui teraapias käimine. Ta ei ole selline karismaatiline koolitaja, kelle igat sõna avalisui usud ja pärast esmase emotsiooni lahtumist hakkad alles mõtlema, et mis see nüüd oli. Pigem on Lii koolitustel vastupidi – sinus kerkivad küsimused aga vastuseid ei anta kandikul, vaid nende leidmiseks esitab koolitaja täiendavaid küsimusi, tõmmates sind välja mugavustsoonist aga samas ka aktsepteerides ja toetades.

41-aastane õpetaja

„Lii koolitused on elulised ja soojad. Mõnikord on peale koolitust tiivustatud tunne nagu oleksin puhkusel käinud, teinekord on see aga nii sügavalt puudutanud, et vajab veel lisaaega mõtestamiseks.“

Elukestev õppija

Lii kodukas - Eesi Raa 024.jpg