top of page

MUL ON HEA MEEL, ET OLED JÕUDNUD MINU KODULEHELE.

LEIAD SIIT RESSURSSE NII SISEMISEKS KUI KA OMA SUHETES KASVAMISEKS.

Iga üks meist loob oma isikliku loo. Vanemate lood on sisendiks ja inspiratsiooniks oma järglaste lugudele, kes omakorda annavad suuna oma järglastele ...

Kuidas aga olla selles hetkes, täna siin, oma loo loomisel teadlik kapten ning mitte jätta oma laeva tormituulte räsida ning päikese pureda?

Käesolevalt lehelt leiad mitmekesiseid võimalusi oma teadlikkuse tõstmiseks ning ressursside avardamiseks:

-    suhetes me sünnime, kasvame, saame haiget ja terveneme ... PERETERAAPIA kui ressursside teadlik kasutamine

-    laev ei upu, kui tema ümber on tormine meri vaid siis, kui see vesi laevas möllab ... TEADVELOLEK kui seesmise tasakaalu ankur

-    inimesed ei sünni viiul käes ega balletisussid jalas, nii ei sünni me ka lihvitud enesejuhtimsoskustega ja sujuvate suhtlusoskustega ... ENESEKOHASTE JA SOTSIAALSETE OSKUSTE ÕPPIMINE JA ÕPETAMINE kui tasakaalustatud ning toetavate suhete alus

Lii Kaudne.jpg

Lii Kaudne
pereterapeut & koolitaja

Mul on rõõm teha tööd, mis mu silmad särama lööb ning mind inimesena inspireerib. Olen pereterapeut ning teadveloleku ja enesejuhtimisoskuste koolitaja. Üle kümne aasta olen töötanud laste ja noortega ning nende peredega, ning viimased viis aastat laiendanud oma tööalaseks sihtgrupiks ka täiskasvanud. Inimeseks olemise ja teistega suhestumise oskused on universaalselt vajalikud läbi elukaare. Minu sees elab mänguline ja loov hing, mis innustab ja inspireerib... Olen loonud praktilisi töövahendeid ja koostanud metoodilisi juhendeid ning õppeprogramme nii lasteaialastele, kooliõpilastele kui ka peredele.

 

Tartu Ülikooli kasvatusteaduste magistriõpe on andnud hea teoreetilise baasi. Lisaks  olen ennast põhjalikult täiendanud teadveloleku, loovteraapiate ning sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste erinevate metoodikate valdkonnas, ühtlasi läbinud pereterapeudi väljaõppe.

 

Olen abielus ja minu peres kasvab kaks imelist õpetajat – 10-aastane tütar ja 11-aastane poeg. Tütreks, abikaasaks ja emaks olemine on andnud mulle kogemuse, et suhetes kasvame läbi elukaare.

 

Igapäevaselt olen kantud mõttest – ei ole olemas probleeme, millel puuduvad lahendused, lihtsalt lahendusega ei ole veel tegeletud või ei ole veel sobiva lahenduseni jõutud.

Minust

Pereteraapia

Inimestena oleme loodud suhete süsteemi – suhetest sünnime, suhetes saame haiget ja suhetes ka terveneme. Nagu hammasratastega kellal täidab iga hammasratas oma ülesannet ja on oma liikumises seotud teiste hammasratastega, on ka peresuhetes vastastikune mõju ilmne. Perekond on väikene süsteem, kus iga liikme tegemine või tegemata jätmine mõjutab teisi süsteemi liikmeid, muutus ühes pereliikmes toob kaasa muutuse kogu süsteemis aga ka vastupidi muutus süsteemis mõjutab üksikisikut.  Mittesuhestumine perekonnas ei ole võimalik – puuduv hammasratas jätab augu ning selle augu kompenseerimiseks hakkavad teised lülid moonduma. Isegi kui selline pingutus on pikas perspektiivis liigselt väsitav ning koormav, on süsteemil omane hoida olemasolevat rütmi, sest see on tuttav ja tuttav, see on oma kummalisel viisil turvaline. Selliselt võib juhtuda, et heade kavatsuste nimel tehtavad pingutused siiski soovitud tulemusi ei anna.

Koolitused

Enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste õppimise protsess on teekond, kus väärtuslikeks kaaslasteks on heasoovlikkus ning järjekindlus. Uue oskuse õppimine on justkui ladinakeele või klaverimängu õppimine ning edukale sooritusele võib eelneda kümneid ja kümneid poolikuid või ebaõnnestunud katseid. See teekond võib olla käänuline, kuid taamalt avanev vaade on pingutust väärt.

KOOLITUSED, MIS AITAVAD INIMESENA KASVADA SUHETES ÜHENDUST LUUA.

Lii portreed II sessioon - uued - Eesi Raa 36.jpg

„Pereteraapia avardas meie pere vaateid hoopis uues suunas ja see oli väga vajalik, et uusi toimivaid lahendusi leida.“ 

Kooskasvav pere

„Mulle meeldis OMA kursuse juures see, et sellel kursusel toodi välja mingeid asju, mida tavaelus tähelegi ei pane ja see, et on võimalus ka ise kodus olles harjutustega äpis jätkata ja see, et harjutusi on palju ja pea iga asja jaoks. Ma tahaksin lihtsalt teistele noortele seda programmi soovitada, neile, kes soovivad endaga tegeleda.“

14-aastane arenguteel olija

„Lii koolitused on elulised ja soojad. Mõnikord on peale koolitust tiivustatud tunne nagu oleksin puhkusel käinud, teinekord on see aga nii sügavalt puudutanud, et vajab veel lisaaega mõtestamiseks.“

Elukestev õppija

Contact
bottom of page