top of page

Enesekohased ja sotsiaalsed oskused läbi elukaare

Lastele suunatud: Suhtlusring enesejuhtimise ja suhtlemisoskuste arendamiseks 

Vanusegrupp 6-10 aastat

Kestvus minimaalselt 10 kohtumist

 

Mul on hinge soojendavad mälestused suhtlusringidest algklassilastega. Märkasin, et igatsen seda tunnet tagasi. Ja see igatsus lõi mulle uue võimaluse. Sinu lapsele ka.

Kuidas? 

Soovid, et Su laps oskaks märgata enda sees toimuvat ja juhtida pisut teadlikumalt oma käitumist? Unistad, et laps tunneks ennast eakaaslaste grupis suhtlemisel vabamalt? Kõik need oskused on õpitavad –  justnagu jalgpall ja klaverimäng.

Anna oma lapsele võimalus osaleda Suhtlusringis, kus me:

 • harjutame üksteise kuulamist,

 • märkame oma emotsioone ja omandame nippe keeruliste tunnetega toimetulekuks,

 • kasvatame heasoovlikkust ja hoolivust,

 • arendame koostööoskusi ja loome uusi sõprussuhteid.

 

Suhtlusring on võimalus ka Sulle, hea lapsevanem, olla ringis käsitletud teemadega kaasas. Igal kuul saad lühikese kirjaliku ülevaate ringis läbitud teemadest ja uutest oskustest. Paaril-kolmel korral õppeaastas on Sul võimalik osaleda vanemate teemaõhtutel, kus avame lastega ringis käsitletut sügavamalt. Seda kõike selleks, et Sinu laps saaks uue oskuse rakendamisel teadlikku tuge ka koduses keskkonnas. Sellisel viisil saab oskus kinnistuda.

 

ENESEJUHTIMISOSKUSED ON TÄNASE PÄEVA VÕTMEOSKUSED.

Vaikuseminutite tõenduspõhine noorteprogramm „OMA“

Vanusegrupp 8.-10. klassi õpilased

Kestvus 10 kohtumist

 

Noored elavad kui lõbustuspargis! Üles-alla ameerika mägedel, sekka sisemine õuduste maja, karussellide toredused ja kõhedused ....

 

Noortekursus OMA annab läbi noorte aktiivse kaasatuse, eksperimentide kogemise ja teadveloleku harjutuste praktiseerimise võimekust, teadmisi ning oskusi paremaks toimetulekuks:

 • stressi ja väsimusega,

 • keskendumise ja kiusatustega,

 • keeruliste emotsioonidega,

 • hajevil oleku ja muremõtetega,

 • ärevuse ja soorituspingega.

 

Kursus on üles ehitatud kümnele kogemuslikule kohtumisele ning igapäevaseks toetuseks on loodud noorte äpp koos audioharjutuste, kogemuste jagamiste ja inspireerivate videotega.

 

Kohtumistel käsitletavad teemad:

 •  teadlik tähelepanu,

 • vastutus ja valik,

 • keha ja puhkus,

 • emotsioonide juhtimine,

 • mõtete juhtimine,

 • konfliktid,

 • heasoovilikkus.

OLE OMA ELU TEADLIK JUHT.

Inspireeriv koolituspäev „MINA-ISE! Kuidas toetada laste ja noorte enesejuhtimise ja sotsiaalsete oskuste arengut?“

Kestvus kokkuleppel

 • Kuidas toimub enesejuhtimise ja sotsiaalsete oskuste areng?

 • Millest võiks koosneda täiskasvanu tööriistakast, et tulemuslikult laste ja noorte enesejuhtimise ja sotsiaalset arengut toetada?

 • Praktilisi ideid ja isiklikke kogemusi õppekomplekt MINA-ise rakendamisel töös lastega:

  • õpilaste positiivse minapildi ja klassitunnetuse kujundamise nippe; 

  • tõhusaid võtteid keeruliste tunnetega toimetulekuks; 

  • ideid õpilaste tagasisidestamiseks, et kasvatada nende õpi-ja tegutsemislusti;

  • praktilisi ideid ja kogemuslugusid õppekomplekti rakendamisel töös lastega;

  • soovi korral (sooduspakkumise hinnakirja alusel) ka abiõpetaja MINA-ISE õppekomplekti, sh nukku.

Lisaks eelkirjeldatule kindlasti ka mängulisust ja lusti, teemakohast sügavust ja tõsidust, õppimiseks vajalikku aktiivset tegutsemist ja kogemist ning vastus sagedasele tüüpküsimustele „Miks vaatamata sellele, et ma pidevalt räägin, ta ikka ei kuula/käitu?“

 

Lii kodukas - Eesi Raa 024.jpg

Mõned praktilised materjalid inspireerimaks juba täna.

Praktilised töövahendid:

 • Tunnete ja tunnetega toimetuleku kleepsud „Kõik tunded on tundmiseks – 9 nippi, kuidas ennast igas asendis toetada“ TELLI SIIT

 • Õppekomplekt „Mina-ise“ TELLI SIIT

 • Vaikuseminutite tänulikkuse kalender

 • Tunnen ennast - kaardid grupiarutelude ja eneseanalüüsi toetamiseks TELLI SIIT

 • Tugevate tunnetega toimetuleku kaardid

 • Meelerahu kaardid

 

Raamatud:

Covey, S. (2008). Õnnelike laste 7 harjumust.

Viegas, M. (2015). Meelerahu muinasjutud. Aladdini võluvaip ja teised muinasjuttudel põhinevad meelerännakud lastele.

Joiner, L. (2018). Kunstiteraapilised tegevused lastele ja noortele.

McFarlane, P. (2020). Loovdraama: tegevusi ja harjutusi lapse emotsionaalseks toetamiseks.

Greenland, S. K. (2016). Mindful games: sharing midfulness and meditation with children, teens and families.

 

Tööraamatud lastele, teismelistele ja täiskasvanutele:

Jakobson, A. (2020). Oskuste vihik.

Schab, L.M. (2019). Enesehinnangu tööraamat teismelistele.

Jakobson, A. (2019). Tänupäevik.

Jakobson, A. (2020). Õnnepäevik.

Ginter, M. & Jürisaar, G. (2021). Huggy eneseanalüüsipäevikud noortele ja täiskasvanutele.

 

Enesekohased ja sotsiaalsed oskused kuuluvad ka üldpädevuste hulka, mida koolisüsteemis lisaks ainealastele teadmistele süsteemselt arendada.

 

Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes. Link: https://www.hm.ee/sites/default/files/edukoraamatkaanega.pdf

 

Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine.

Link: https://www.hm.ee/sites/default/files/oppimine_ja_opetamine_3_kooliastmes.pdf

Üldpädevused gümnaasiumis. Link: https://haridus.ut.ee/sites/default/files/2022-01/uldpadevused_gumnaasiumis.pdf

bottom of page