top of page

Kaardid „TUNNEN ENNAST“ grupiarutelude ja eneseanalüüsi toetamiseks

Kaardid toetavad eneseanalüüsi kuid on ka lõbusaks seltskondlikuks ajaviiteks nii noortele kui ka täiskasvanutele.

 

Tunned soovi ennast sügavamalt mõista ja endas uusi külgi avastada? Soovid saada paremaks suhtlejaks? Avardada pilti iseendast ja arendada oma oskusi teadlikult?

Kaardipakist leiad 90 küsimuste kaarti, mis toetavad Sinu mõtisklusi ja arutelusid järgnevatel teemadel:

 • konflikti lahendamine;

 • enesekehtestamine;

 • eneseavamine;

 • emotsionaalse toetuse pakkumine;

 • algatusvõime;

 • eneseteadlikkus ja -juhtimine;

 • tasakaalu hoidmine ja ressursside teadvustamine.

 

See saab olema põnev teekond. Kaardipakist leiad lisaks küsimustele ka olulisi nippe eesmärgini jõudmiseks.

 

Selleks, et jõuda oma uue sihtpunktini ehk eesmärgini, tuleb esmalt:

 • teadvustada oma asukoht;

 • valida uus siht;

 • leida sobiv liikumisviis;

 • asuda otsustavalt teele.

 

Hind: 20 eurot

Näiteid, kuidas kaarte kasutada erinevates rollides:

 • inimesena enda sisse vaatamiseks või koos lähedastega lõbusaks seltskondlikuks ajaviiteks üksteise veelgi sügavamaks tundmaõppimiseks;

 • sotsiaalpedagoogina kontakti saamiseks noorega ja tema eneseanalüüsi toetamiseks;

 • õpetajana grupiarutelusid juhtides, et toetada õpilaste enesekohase ja sotsiaalse pädevuse arengut kolmandas kooliastmes ja gümnaasiumis;

 • lapsevanemana oma lapsega sügavate ja sisukate vestluste läbiviimisel.

 

“Olen nende kaartide abil arutlenud erinevaid teemasid ka oma lastega. Läbi nende on lihtsam seletada lahti erinevaid inimese sotsiaalseid oskuseid ja vajadusi ning arutleda kuidas oleks hea toimida erinevates olukordades. Mõlemad on korduvalt õhtuti ise need kaardid toonud ning mõne valdkonna välja valinud.” 

bottom of page